Turkey e-Visa sou entènèt Aplikasyon Pwosesis

Apèsi sou aplikasyon pou viza Turkey Turkey e-Visa oswa Elektwonik Vwayaj Otorizasyon, se yon dokiman vwayaj obligatwa pou sitwayen peyi ki kalifye pou e-Visa. Aplikasyon pou yon viza Turkey se yon pwosesis senp men li mande kèk preparasyon.

Turkey e-Visa, oswa Turkey Elektwonik Otorizasyon Vwayaj, se yon dokiman vwayaj obligatwa pou sitwayen nan viza-egzante peyi yo. Si ou se yon sitwayen peyi Turkey e-Visa elijib, w ap bezwen Latiki Visa sou entènèt pou plas or transpò piblik, oswa pou touris ak fè touris, oswa pou biznis rezon.

Aplikasyon pou yon viza Turkey sou entènèt se yon pwosesis senp epi tout pwosesis la ka ranpli sou entènèt. Sepandan, se yon bon lide pou w konprann ki sa ki esansyèl kondisyon e-Visa Turkey anvan ou kòmanse pwosesis la. Pou w kapab aplike pou Viza Elektwonik Turkey w la, w ap oblije ranpli fòm aplikasyon an sou sitwèb sa a, bay paspò, detay sou fanmi ak vwayaj, epi peye sou entènèt.

Kondisyon esansyèl

Anvan ou ka ranpli aplikasyon w pou Turkey Visa Online, w ap bezwen gen twa (3) bagay: yon adrès imèl valab, yon fason pou peye sou entènèt (kat debi oswa kat kredi oswa PayPal) ak yon valab paspò.

 1. Yon adrès imel ki valab: Ou pral bezwen yon adrès imel ki valab pou aplike pou aplikasyon e-Visa Turkey. Kòm yon pati nan pwosesis aplikasyon an, ou oblije bay adrès imel ou epi tout kominikasyon konsènan aplikasyon w ap fèt pa imel. Apre w fin ranpli aplikasyon Turkey Visa Online, e-Visa Turkey ou a ta dwe rive nan imèl ou nan lespas 72 èdtan.
 2. Sou entènèt fòm peman: Apre w fin bay kèk detay esansyèl konsènan vwayaj ou nan Turkey, ou oblije fè peman an sou entènèt. Nou itilize pòtay peman Secure PayPal pou trete tout peman yo. W ap bezwen swa yon kat Debi oswa kredi valab (Visa, Mastercard, UnionPay) oswa yon kont PayPal pou fè peman ou.
 3. Valid paspò: Ou dwe gen yon valab ak òdinè paspò ki poko ekspire. Si ou pa gen yon paspò, Lè sa a, ou dwe aplike pou youn imedyatman paske aplikasyon Turkey Visa pa ka ranpli san enfòmasyon yo paspò. Sonje ke Turkey e-Visa se elektwonikman lye ak paspò ou.
  REMAK: Se sèlman moun ki gen paspò òdinè ki kalifye pou aplike pou Turkey e-Visa. Kandida ki gen Dokiman Vwayaj Entènasyonal oswa Paspò Sèvis oswa Paspò Diplomatik pa ka aplike pou yon e-Visa pou Latiki.

Fòm aplikasyon ak sipò lang

Sipò pou lang e-Visa Turkey

Pou kòmanse aplikasyon w lan, ale nan www.turkey-visa-online.org epi klike sou Aplike sou Entènèt. Sa a pral mennen ou nan Turkey e-Visa Fòm aplikasyon sou entènèt. Sit entènèt sa a bay sipò pou plizyè lang tankou franse, panyòl, Chinwa, Italyen, Olandè, Nòvejyen, Danwa ak plis ankò. Chwazi lang ou jan yo montre w la epi ou ka wè fòm aplikasyon an tradui nan lang natif natal ou.

Si ou gen pwoblèm pou ranpli fòm aplikasyon an, gen plizyè resous ki disponib pou ede ou. Gen yon Kesyon moun poze souvan paj ak kondisyon jeneral pou Visa Elektwonik Turkey la paj. Si ou bezwen nenpòt ki èd oswa mande pou nenpòt ki klarifikasyon ou ta dwe kontakte nou Biwo asistans e-Visa Turkey pou sipò ak konsèy.

Tan ki nesesè pou ranpli aplikasyon Turkey Visa Online

Li anjeneral pran 5-10 minit pou ranpli aplikasyon e-Visa. Si w gen tout enfòmasyon yo pare, sa ka pran 5 minit pou w ranpli fòm nan epi fè peman w. Piske Turkey e-Visa se yon pwosesis 100% sou entènèt, pifò rezilta aplikasyon Turkey e-Visa yo voye pa lapòs nan 24 èdtan nan adrès imel ou. Si ou pa gen tout enfòmasyon pare, sa ka pran jiska 10 minit pou fini aplikasyon an.

Fòm Aplikasyon Kesyon ak Seksyon

Men kesyon ak seksyon yo sou fòm Aplikasyon sou entènèt Visa Turkey la:

Detay pèsonèl

 • Premye non oswa bay non
 • Fanmi / non fanmi
 • Dat li fèt
 • Gender
 • Kote ou fèt
 • Peyi Nasyonalite
 • adrès imel

Detay Paspò

 • Kalite dokiman (li dwe òdinè)
 • Nimewo paspò
 • Paspò dat emisyon an
 • Paspò dat ekspirasyon an

Adrès ak Detay Vwayaj

 • Non ri, vil oswa vil, postal oswa postal
 • Objektif vizit la (touris, transpò piblik oswa biznis)
 • Dat arive espere
 • Fè ou aplike pou Kanada anvan

Fanmi ak lòt detay sou vwayaj

 • Objektif vizit la
 • Non konplè manman an
 • Non konplè Papa a
 • Mobile / Nimewo telefòn
 • Dat ou te tann pou rive
 • adrès

Deklarasyon

 • Konsantman ak deklarasyon

LI PIPLIS:
Peyi ki kalifye pou Latiki e-Visa.

Antre enfòmasyon paspò

Li esansyèl pou antre kòrèk Nimewo paspò ak peyi Nasyonalite piske aplikasyon e-Visa Turkey ou an lye dirèkteman ak paspò ou epi ou dwe vwayaje ak paspò sa a.

Nimewo paspò

 • Gade nan paj enfòmasyon paspò ou epi antre nimewo paspò a nan tèt paj sa a
 • Nimewo paspò yo sitou 8 a 11 karaktè pi long. Si w ap antre nan yon nimewo ki twò kout oswa twò lontan oswa deyò nan ranje sa a, li trè tankou ke ou ap antre nan yon nimewo mal.
 • Nimewo paspò yo se yon konbinezon alfabè ak nimewo, kidonk fè plis atansyon ak lèt ​​O ak nimewo 0, lèt I ak nimewo 1.
 • Nimewo Paspò pa ta dwe janm gen karaktè espesyal tankou yon tirè oswa espas.

peyi Nasyonalite

 • Chwazi kòd peyi ki montre egzakteman nan paj enfòmasyon paspò a.
 • Pou konnen peyi a gade pou "Kòd" oswa "Pibliye Peyi" oswa "Otorite"

Si enfòmasyon paspò viz. Nimewo paspò oswa kòd peyi a pa kòrèk nan aplikasyon e-Visa Turkey, ou ka pa kapab monte vòl ou nan Latiki.

 • Ou ka sèlman chèche konnen nan ayewopò an si ou te fè yon erè.
 • W ap bezwen re-aplike pou Turkey Visa Online nan ayewopò an.
 • Li ka pa posib pou jwenn Turkey e-Visa nan dènye minit epi li ka pran jiska 72 èdtan nan sèten senaryo.

Kisa k ap pase apre fè Peman

Yon fwa w fin ranpli paj Fòm Aplikasyon an, w ap mande w pou w fè yon peman. Tout peman yo trete atravè pòtay peman Secure PayPal. Yon fwa peman ou fin ranpli, ou ta dwe resevwa Visa Elektwonik Turkey ou a nan bwat resepsyon imel ou nan lespas 72 èdtan.


Tanpri aplike pou yon Latiki e-Visa 72 èdtan davans nan vòl ou.