1. 1. Prześlij aplikację online
  2. 2. Sprawdź i potwierdź płatność
  3. 3. Odbierz zatwierdzoną wizę

Dane osobowe

*
Wpisz swoje imię i drugie imię, jak pokazano w paszporcie
*
Wpisz swoje nazwisko dokładnie tak, jak pokazano w paszporcie
Upewnij się, że pełne imię i nazwisko podane poniżej (wraz z drugimi imionami) jest w języku angielskim i dokładnie odpowiada nazwisku w paszporcie.

*
  • Wprowadź datę urodzenia podaną w paszporcie.
*
*
Wpisz swoje miasto lub państwo urodzenia, jak pokazano w paszporcie
*
*
  • Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru aplikacji na podany przez Ciebie adres e-mail.
*