1. 1. Поднесете апликација на Интернет
  2. 2. Прегледајте и потврдете плаќање
  3. 3. Добијте одобрена виза

Лични податоци

*
Внесете го вашето име и средно име како што е прикажано во пасошот
*
Внесете го презимето точно како што е прикажано на пасошот
Осигурете се дека целосното име дадено подолу (вклучува било кое средно име) е на англиски и точно се совпаѓа со името во вашиот пасош.

*
  • Внесете Датум на раѓање како што е прикажано во вашиот пасош.
*
*
Внесете го вашиот град или држава на раѓање како што е прикажано во вашиот пасош
*
*
  • Theе добиете е-пошта што го потврдува приемот на вашата апликација на адресата за е-пошта што ја давате.
*