Türgi e-viisa kasutamiseks sobilikud riigid

Välismaalased, kes soovivad Türki reisida turismi- või äriotstarbel peab taotlema kas tavalist või traditsioonilist viisat või Elektroonilist reisiluba nimetati Türgi e-viisaks. Kuigi traditsioonilise Türgi viisa saamine hõlmab lähima Türgi saatkonna või konsulaadi külastamist, saavad abikõlblike riikide kodanikud saada Türgi jaoks e-viisa, täites lihtsa veebipõhise Türgi e-viisa taotluse vorm.

Järgmiste riikide ja territooriumide passiomanikud saavad enne saabumist tasu eest hankida Türgi viisa Internetis. Enamiku nendest rahvustest viibimise kestus on 90 päeva 180 päeva jooksul.

Türgi eVisa on kehtib 180 päeva. Enamiku nendest rahvustest viibimise kestus on 90 päeva kuue (6) kuu jooksul. Türgi Visa Online on a mitmekordne viisa.

Tingimuslik Türgi eVisa

Järgmiste riikide passiomanikel on õigus taotleda ühekordset Türgi viisat Internetis, millel nad saavad viibida kuni 30 päeva, ainult juhul, kui nad vastavad alltoodud tingimustele:

Tingimused:

  • Kõigil kodakondsustel peab olema kehtiv viisa (või turismiviisa) Schengeni riikides, Iirimaa, Ameerika Ühendriigid või Ühendkuningriik.

OR

  • Kõigil rahvustel peab olema elamisluba ühelt Schengeni riikides, Iirimaa, Ameerika Ühendriigid või Ühendkuningriik

Märge: Elektroonilisi viisasid (e-Visa) või e-elamislubasid ei aktsepteerita.

Järgmiste riikide ja territooriumide passiomanikud saavad enne saabumist tasu eest hankida Türgi viisa Internetis. Enamiku nendest rahvustest viibimise kestus on 90 päeva 180 päeva jooksul.

Türgi eVisa on kehtib 180 päeva. Enamiku nendest rahvustest viibimise kestus on 90 päeva kuue (6) kuu jooksul. Türgi Visa Online on a mitmekordne viisa.

Tingimuslik Türgi eVisa

Järgmiste riikide passiomanikel on õigus taotleda ühekordset Türgi viisat Internetis, millel nad saavad viibida kuni 30 päeva, ainult juhul, kui nad vastavad alltoodud tingimustele:

Tingimused:

  • Kõigil kodakondsustel peab olema kehtiv viisa (või turismiviisa) Schengeni riikides, Iirimaa, Ameerika Ühendriigid või Ühendkuningriik.

OR

  • Kõigil rahvustel peab olema elamisluba ühelt Schengeni riikides, Iirimaa, Ameerika Ühendriigid või Ühendkuningriik

Märge: Elektroonilisi viisasid (e-Visa) või e-elamislubasid ei aktsepteerita.

e-Visa Türgi rakendus