Visa Twrci o Awstralia

Visa Twrci ar gyfer Dinasyddion Awstralia

Gwnewch gais am Fisa Twrci o Awstralia

eTA i ddinasyddion Awstralia

Cymhwyster Visa Twrci Ar-lein

 • Gall dinasyddion Awstralia gwnewch gais am Dwrci eVisa
 • Roedd Awstralia yn aelod lansio o raglen eVisa Twrci
 • Mae dinasyddion Awstralia yn mwynhau mynediad cyflym gan ddefnyddio rhaglen eVisa Twrci

Gofynion Eraill Visa Twrci Eraill

 • Gall dinasyddion Awstralia wneud cais am e-Fisa Twrci ar-lein
 • Mae Visa Electronig Twrci yn ddilys ar gyfer cyrraedd ar dir, môr neu awyr
 • Mae Visa Electronig Twrci ar gyfer ymweliadau byr twristiaeth, busnes, cludo hyd at 90 diwrnod

Visa Twrci o Awstralia

Mae'r Fisa Twrci Electronig hwn yn cael ei weithredu i ganiatáu i ymwelwyr gael eu fisas yn hawdd ar-lein. Lansiwyd rhaglen eVisa Twrci yn 2013 gan Weinyddiaeth Materion Tramor Gweriniaeth Twrci.

Mae'n ofynnol i ddinasyddion Awstralia wneud cais am e-Fisa Twrci (Visa Twrci Ar-lein) i fynd i mewn i Dwrci ar gyfer ymweliadau hyd at ddibenion twristiaeth, busnes, cludo neu feddygol. Nid yw Visa Twrci o Awstralia yn ddewisol, ond a gofyniad gorfodol i holl ddinasyddion Awstralia teithio i'r wlad am gyfnodau byr. Rhaid i basbort deiliaid eVisa Twrci fod yn ddilys am o leiaf 6 mis y tu hwnt i'r dyddiad gadael, hynny yw y dyddiad pan fyddwch chi'n gadael Twrci.

Sut alla i wneud cais am Fisa Twrci o Awstralia?

Mae Visa Twrci ar gyfer dinasyddion Awstralia yn cynnwys a ffurflen gais ar-lein y gellir ei gwblhau mewn cyn lleied â phum (5) munud. Mae angen i ymgeiswyr nodi gwybodaeth ar eu tudalen pasbort, manylion personol, eu manylion cyswllt, fel e-bost a chyfeiriad.

Gellir cymhwyso a chwblhau Visa Twrci ar gyfer dinasyddion Awstralia ar-lein ar y wefan hon a gallant dderbyn Visa Ar-lein Twrci trwy e-bost. Mae'r broses yn hynod o symlach i ddinasyddion Awstralia. Yr unig ofyniad yw cael Id e-bost, cerdyn Credyd / Debyd mewn 1 o'r 133 o arian cyfred neu Paypal.

Ar ôl i chi dalu'r ffioedd, mae'r prosesu cais eTA yn dechrau. Mae Twrci Visa Online yn cael ei ddosbarthu trwy e-bost. Bydd Visa Twrci ar gyfer dinasyddion Awstralia yn cael ei anfon trwy e-bost, ar ôl iddynt gwblhau'r ffurflen gais ar-lein gyda'r wybodaeth angenrheidiol ac unwaith y bydd y taliad cerdyn credyd ar-lein wedi'i wirio. Mewn amgylchiadau prin iawn, os oes angen dogfennaeth ychwanegol, bydd yr ymgeisydd yn cael ei gysylltu cyn cymeradwyo Twrci eVisa.


Gofynion Visa Twrci ar gyfer dinasyddion Awstralia

I fynd i mewn i Dwrci, bydd angen dogfen deithio ddilys neu basbort ar ddinasyddion Awstralia er mwyn gwneud cais am Twrci eVisa. Mae angen i ddinasyddion Awstralia sydd â phasbort o genedligrwydd ychwanegol sicrhau eu bod yn gwneud cais gyda'r un pasbort ag y byddant yn teithio ag ef, gan y bydd eVisa Twrci yn gysylltiedig â'r pasbort y soniwyd amdano ar adeg y cais. Nid oes angen argraffu na chyflwyno unrhyw ddogfennau yn y maes awyr, gan fod Visa Electronig Twrci yn cael ei storio'n electronig yn erbyn y pasbort yn system Mewnfudo Twrci.

Bydd ymgeiswyr hefyd angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys neu gyfrif PayPal i dalu am y Visa Twrci Ar-lein. Mae'n ofynnol hefyd i ddinasyddion Awstralia ddarparu a Cyfeiriad Ebost Dilys, i dderbyn eVisa Twrci yn eu mewnflwch. Rhaid i'r wybodaeth ar eich Visa Twrci gyd-fynd â'r wybodaeth ar eich pasbort yn gyfan gwbl, , fel arall bydd angen i chi wneud cais am eVisa Twrci newydd.

Darllenwch am Ofynion Ar-lein Visa Twrci llawn

Pa mor hir y gall dinasyddion Awstralia aros ar Fisa Twrci?

Rhaid i ddyddiad gadael dinesydd Awstralia fod o fewn 90 Diwrnod i gyrraedd. Mae'n ofynnol i ddeiliaid pasbort Awstralia gael Awdurdod Teithio Electronig Twrci (Twrci eVisa) hyd yn oed am gyfnod byr o 1 diwrnod hyd at 90 Diwrnod. Os yw dinasyddion Awstralia yn bwriadu aros am gyfnod hirach, yna dylent wneud cais am fisa perthnasol yn dibynnu ar eu hamgylchiadau. Nid yw Visa Twrci yn ddilys at ddibenion heblaw twristiaeth neu fusnes. Os oes angen i chi astudio neu weithio yn Nhwrci rhaid i chi wneud cais am fisa rheolaidd/traddodiadol/sticer yn eich llysgenhadaeth/comisiwn Twrci agosaf.

Cwestiynau Cyffredin am Dwrci Visa Ar-lein (neu e-Fisa Twrci)

Beth yw dilysrwydd Twrci Visa Online ar gyfer dinasyddion Awstralia

Tra bod e-Fisa Twrci yn ddilys am gyfnod o 180 diwrnod, gall dinasyddion Awstralia aros am hyd at 90 Diwrnod o fewn y cyfnod o 180 diwrnod. Mae e-Fisa Twrci yn a Mynediad Lluosog fisa ar gyfer dinasyddion Awstralia.


Pethau i'w gwneud a lleoedd o ddiddordeb i ddinasyddion Awstralia yn Nhwrci

 • Ymwelwch ag Adfeilion Ephesus
 • Rhowch gynnig ar Dybaco Twrcaidd yn Nargile Bars
 • Casglwch arteffactau yn Kapali Carsisi
 • Caiacio dros adfeilion Kekova yn Kaleüçağız Köyü
 • Pentref Gadawedig Caiacoi
 • Palasau Adar Otomanaidd, Üsküdar, Twrci
 • Beddrodau'r Sultans, Istanbul, Twrci
 • Dinas Manazan, Twrci
 • Ewch i Heicio ar Fynydd Nemrut
 • Wele'r Golygfeydd! yn ystod Taith Fferi Bosphorus
 • Ailedrych ar yr Hanes yng Nghastell Ankara

Llysgenhadaeth Awstralia yn Ankara

cyfeiriad

Ugur Mumcu Caddesi Rhif: 88 7fed llawr Gaziosmanpasa 06700 Ankara Twrci

Rhif Ffôn

+ 90-312-459 9500-

Ffacs

+ 90-312-446 4827-


Gwnewch gais am e-Fisa Twrci 72 awr cyn eich hediad.