Pam y gwrthodwyd fy nhaliad? Awgrymiadau datrys problemau

Gallai fod sawl rheswm gwahanol dros wrthod y taliad.

Os yw eich gwrthodwyd cerdyn debyd neu gredyd, edrychwch i weld:

Mae gan eich cwmni cardiau neu fanc fwy o wybodaeth - Ffoniwch y rhif ffôn ar gefn eich cerdyn credyd neu ddebyd er mwyn i'r trafodiad rhyngwladol hwn fynd drwyddo. Mae eich banc neu sefydliad ariannol yn ymwybodol o'r mater cyffredin hwn.

Mae eich cerdyn wedi dod i ben neu wedi dyddio - sicrhau bod eich cerdyn yn dal yn ddilys.

Nid oes gan eich cerdyn ddigon o arian - sicrhau bod gan eich cerdyn ddigon o arian i dalu am y trafodiad.

Wedi gwneud y taliad gan ddefnyddio PayPal?

Rydych chi wedi dewis gwlad cyhoeddi cardiau anghywir - sicrhau eich bod wedi dewis y wlad gywir yn ffenestr talu PayPal. Er enghraifft, os cyhoeddwyd eich cerdyn debyd neu gredyd gan fanc yn yr Unol Daleithiau yna rhaid i chi ddewis yr Unol Daleithiau.

Gwlad talu

Os nad yw'r un o'r uchod yn helpu, gallwch gysylltu â ni yn [e-bost wedi'i warchod]